Tillverkning

Miljövänlig och kostnadseffektiv tillverkning...

...måttbeställda leveranser inom 2 till 3 veckor

Fönsterprofilerna (1) tillverkas av styv, blyfri och helt återvinningsbar PVC. Profilerna i sig har mycket goda isolerande egenskaper tack vare en fem- eller sex-kammar konstruktion (2, här fem kammare) och två eller tre tätningslister (3, här två stycken) mellan karm (4) och båge (5). Stillastående luft är en ypperlig värmeisolator, vilket utnyttjas till fullo i flerkammarsystemet. Fönsterprofilerna förstärks med en kärna av galvaniserat stål (6), vilket ger en stabil och säker konstruktion.

Efter montage av stålkärnan svetsas (7) fönsterprofilerna samman till färdiga karmar och bågar. Alla beslag (8) förankras i stålkärnan vilket garanterar en robust länk mellan karm och båge samt gör fönstret säkrare. I fönsterbågen monteras därefter en 2- alternativt 3-glas argonfylld energiglaskassett (9). Efter glasmontaget slutbesiktas fönstret.
En effektiv tillverkningsprocess gör att måttbeställda fönster kan levereras inom 2 till 3 veckor.

 

Certifiering och garanti

• Tyska kvalitetsprofiler, Greenline, från Profine GmbH med över 50 års erfarenhet av PVC-profiler
(www.kbe-online.com, www.trocal-profile.com).

• Greenline tillverkas enligt BS EN ISO 9001:2000 och är certifierat blyfria och helt återvinningsbara (www.iso.se).

Miljövänlig livscykel

Nordisk Miljömärkning (Svanen)
Följande citat är hämtat ur ’Miljömärkning av Fönster & Ytterdörrar’, kriteriedokument version 2.5:
”De viktigaste material som används vid tillverkning av fönster och ytterdörrar är glas, trä, plast och metaller t.ex. aluminium. Plaster och metaller kan förekomma i form av olika profiler, lister, beslag, folie och/eller beläggning. Olika impregnerings- och ytbehandlingsmedel, spackel, lim, fogmassor och gasfyllnad används i fönster. I ytterdörrar används isolermaterial. När fönstrets och ytterdörrens hela livscykel beaktas, är skillnaderna mellan de tillåtna materialens miljöbelastningar relativt små. Fönstret och ytterdörren har en lång teknisk livslängd. Den största miljöbelastningen under fönstrets och ytterdörrens livstid härrör från energiförluster från den uppvärmda byggnaden, i vilken fönstret och ytterdörren är monterat.” (www.svanen.nu)

Europakommissionen
Följande citat är hämtat ur livscykelanalysen ’Life Cycle Assessment of PVC and of principal competing materials’:
”For windows, one of the most important PVC applications, the available studies conclude that there is no “winner” in terms of a preferable material since most of the studies conclude that none of the materials has an overall advantage for the standard impact categories. The most promis­ing potential for lowering environmental impacts of windows is expected through the optimisation of the design. Therefore the choice of material is of rather minor importance, as long as the material can provide the required system quality of the window.” (www.ec.europa.eu)