PVC-fönster från Nordic Windows

OBS:Den här sidan beskriver Nordic Windows sortiment av underhållsfria PVC-fönster (eller plastfönster som det också kallas). Nordic Windows har slagits ihop med Arctic Windows. Läs mer här om Arctic Windows PVC-Fönster.

I Sverige finns en lång och genuin tradition av träfönster. Träfönster kräver dock mycket och ständigt återkommande underhåll – tidskrävande och kostsamt. Den svenska trätraditionen har därför av naturliga skäl lett till att trä/aluminiumfönster successivt tagit större och större marknadsandelar i Sverige efterhand som kraven på underhållsfrihet ökat.

Situationen i övriga Europa är dock annorlunda. Här har PVC-fönster stora marknadsandelar, vilket varit fallet under många år. I England och Tyskland t.ex. är 75-90 procent av alla fönster som installeras idag PVC-fönster.

Fördelar med PVC fönster

En förklaring till att PVC-fönster haft svårt att vinna svenskarnas gillande är föreställningarna om att PVC spricker och gulnar. Idag vet vi att så inte är fallet utan att PVC-fönster erbjuder stora fördelar. De är i princip underhållsfria, har en oöverträffad livslängd, står emot skiftande klimat och påverkan av saltvatten, vind, snö, regn och sol utan att spricka eller gulna. PVC-fönster är dessutom klart billigare i inköp jämfört med aluminiumfönster eller trä/aluminiumfönster. Idag är också miljöaspekterna viktigare än någonsin att beakta. PVC-fönster är idag helt återvinningsbara och därför ett klimatsmart val, i synnerhet med tanke på den miljöpåverkan av underhåll som undviks, jämfört med träfönster.

PVC-fönster är idag den klart snabbast växande fönstertypen i Sverige. Följande saker är därför värda att fundera på inför ett fönsterbyte:

Fönsterkostnad

Inköpskostnaden för ett PVC-fönster är klart lägre än trä/aluminiumfönster beroende på en kostnadseffektivare tillverkningsprocess. Ett nytt och korrekt konstruerat fönster sänker därtill uppvärmningskostnaden. En flerkammar-profil i kombination med en energiglaskassett garanterar minimal värmeförlust för hela fönsterkonstruktionen. Särskilt skönt under vintern att slippa kallras och drag.

Minskad reklamationsrisk – två tydliga fördelar med PVC fönster:

  • Ingen risk för sprickbildningar beroende på relativa rörelser i fönsterkonstruktionen. Fönsterkonstruktionen i ett PVC-fönster består av en profil i PVC och en galvaniserad stålkärna, två material som inte rör sig i förhållande till varandra – fönsterkonstruktionen är rörelsemässigt ”död”. Detta förhindrar sprickbildningar beroende på relativa rörelser mellan konstruktionens olika delar – att jämföras med fönsterkonstruktioner där trä ingår, vilket är ett levande material där rörelser kan uppstå över tiden beroende på förändrad fukthalt etc.
  • Ingen risk för karmröta. Kondens kan uppstå i en fönsterkonstruktion med hålrum och/eller i konstruktionens materialövergångar, speciellt när fönstret förses med en karmventil för bättre ventilation. PVC drar - i motsats till trä - inte till sig fukt, varför ingen risk finns för karmröta.

Underhåll:

PVC är ett av byggvärldens mest uthålliga och beständiga material. PVC fönster behöver inte skrapas eller målas. Det underhåll som behövs är att någon gång smörja beslag och handtag samt att behålla lystern genom att ta bort smuts med någon typ av mildare rengöringsmedel.

Miljö:

Hur kan vi värna om miljön när vi köper fönster? Välj ett fönster som kräver minimalt underhåll, har lång livslängd, låg energiförbrukning vid tillverkning, är helt återvinningsbart samt har ett klart lägre U-värde än ditt gamla fönster.

Variationsrikedom:

Runda bågar, trapetsform, krysspröjs och ornamenterat glas, trästruktur och långt fler färger än vitt är bara några exempel ur en uppsjö av valmöjligheter.

Fukt:

Materialet PVC medför att fönsterkonstruktionen inte drar åt sig fukt, vilket i sin tur leder till att fönstret inte rör sig och inte kommer att mögla eller ruttna (jfr avsnittet ”Minskad reklamationsrisk” ovan).

UV-beständighet:

PVC är mycket UV-beständigt. Materialet varken bleks, spricker eller gulnar av solens strålar.

Inbrottssäkerhet:

Standardupphängningen för ett PVC-fönster, inåtgående med vädringsläge, är ett väsentligt bättre skydd mot inbrott än ett klassiskt utåtgående träfönster. En fönsterprofilkärna och beslag av galvaniserat stål garanterar därtill en stabil och säker konstruktion som är svår att forcera.

Brand:

PVC är svårantändligt och självslocknar när brandkällan avlägsnas. Antändningstemperaturen är 390° C, att jämföras med trä som har antändningstemperaturen 240° C.