Nordic Windows fönsterlån

Det är med dåliga fönster som med fel värmekälla – sparkapitalet och koldioxiden formligen rinner okontrollerat ut genom fönster och dörrar.

Inte nog med detta utan därtill är ofta underhållskostnaderna för gamla fönster mycket höga eller skapar oändligt mycket alternativ helg- och semestersysselsättning för den som önskar spara på hantverkskostnaderna.

För varje dag som går utan att en åtgärd genomförs ackumuleras därför en ekonomisk förlust beroende på:
•  För höga uppvärmningskostnader.
•  Onödigt underhåll – skrapning, inoljning, kittning, målning mm.
som istället skulle kunna användas till amortering på ett fönsterlån.

Moment 22
Alla vet vad Moment 22 innebär och finns inte sparkapitalet eller banklånet som krävs för att byta en dålig värmekälla och dåliga fönster – ja då är det verkligen Moment 22!

Det finns ingenting som är så frustrerande som Moment 22 situationer – det sliter både på ekonomin och humöret.

Nordic Windows råd är därför – bryt dödläget, gilla läget och kontakta din bank eller oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig/er att ”täta” dina förlustbringande värmeläckor. Aluminiumfönster, PVC-fönster eller trä-fönster? Valet är ditt.

Är du intresserad av att veta mer om Nordic Windows fönsterlån? Använd formuläret nedan:


(Lämna tom)