Vanliga fackuttryck

För att undvika felbeställningar använder Nordic Windows fönsterbranschens kortfattade fackuttryck så långt detta är möjligt.

Fönstertyper

 1. FUB o FMB. I ett fast fönster utan båge (FUB) är glaskassetten monterad  i fönsterkarmen (ger maximalt ljusinsläpp). I ett fast fönster med båge (FMB) är glaskassetten monterad i samma typ av fönsterbåge som används i öppningsbara fönster (fast fönster med båge har därför samma utseende som ett öppningsbart fönster).
 2. D, K o DK. Ett öppningsbart fönster av typen Dreh (D), är ett sidohängt fönster (v- eller h-hängt). Ett öppningsbart fönster av typen Kipp (K), är öppningsbart i överkant (vädringsläge utan att blommor mm behöver flyttas). Fönstertypen DK är en kombination av D och K (se rubriken "Upphängning" nedan).
 3. DFD o DKFD. En sidohängd (D) fönsterdörr (DFD) är öppningsbar åt vänster- eller höger. En sidohängd (D) och tiltbar (K) fönsterdörr (DKFD) kan tiltas på samma sätt som ett fönster med Kipp-funktion (dörren har ett vädringsläge). Beteckningarna används endast för inåtgående fönsterdörrar (jfr UFD nedan). Dörrtypen finns som enkel- eller pardörr. Bilderna visar helglasade enkeldörrar. Fönsterdörr med glasdelande post och bröstning kan fås (för förklaring, se UFD nedan).
 4. UFD. Utåtgående fönsterdörr (UFD) är öppningsbar åt vänster- eller höger. Utåtgående fönsterdörr kan inte fås med Kipp-funktion (jfr DKFD ovan). Dörrtypen finns som enkel- eller pardörr. Bilden längst till vänster visar en dörr med två separata glassektioner avdelade med en glasdelande post (glasdelande post kan fås även i fönster, jfr tillbehör nedan). Bilden till höger visar en dörr med bröstning (fylld nertill, jfr tillbehör nedan).
 5. Skjutpartier (dörr/fönster). Ett skjutparti öppnas i sidled samt kan även förses med vädringsläge (jämför skillnaden mellan DFD och KDFD ovan). Skjutpartier kan fås som enkla, dvs med en rörlig del som glider över ett fast parti, eller dubbla, med två rörliga partier i mitten som glider ifrån varandra över varsitt fast parti och lämnar en större öppning i mitten. Glasdelande poster och bröstning är möjliga tillbehör (se UFD ovan samt under tillbehör nedan).

Upphängning

Triangelsymbol anger öppningsbart fönster (se bilden till höger). Triangelns bas anger gångjärnens placering. För olika typer av öppningsbara fönster se ovan.

Vänsterhängt och högerhängt (sidohängt) anger gångjärnens placering. Upphängningen (v/h) anges sett från gångjärnssidan. På inåtgående fönster sitter gångjärnen på insidan och öppningsbart vänster- respektive högerhängt fönster anges därmed sett inifrån. För utåtgående fönster gäller det omvända – sett utifrån.

Vid två-, tre- eller flerdelade fönster anges varje lufts (rutas) upphängning från vänster till höger och uppifrån och ner. Bilden till höger visar t.ex. 3-lufts fönstret: K(över)+DK+D (jfr fönstertyp 16 i prislistan). Enligt denna princip har t.ex. prislistans fönstertyp 10 upphängningen D+DK+D.

Vanliga tillbehör

 1. Handtag:
  a. Ej låsbart (standard): Fönster-/dörrhandtag utan lås (standard, inget pristillägg).
  b. Handtagsspärr: Fönster-/dörrhandtag med spärrfunktion (barnsäkert), men utan lås.
  c. Låsbart: Fönster-/dörrhandtag med låsfunktion i handtaget.
  d. Genomgående låsbart: Dörrhandtag och låsfunktion på ut och insida (låset är skiljt från handtaget).
 2. Specialglas: Insynsskyddat, ljusreflekterande, ljudreducerande, säkerhetsglas. 
 3. Bröstning:Dörrens nedre del täckt (standard om PVC-fönster är platta av PVC (se UFD ovan).
 4. Spröjs: Utanpåliggande eller i glaskassett (i glaskassetten ger enklare underhåll).
 5. Glasdelande post: Glasytan kan delas i flera glaskassetter med glasdelande poster (se UFD ovan).
 6. Ventil (karmventil): Ventilationsdon placerat i fönsterkarmen (placeras vanligtvis upptill).
 7. Dörrbroms: Fönstret/dörren går att låsa i valfritt öppningsläge genom handtagsvridning.
 8. Aluminiumtröskel (Alu): Tröskel i aluminium (standard är PVC).
 9. Förborrad karm: Montagehål i karm (kan ej fås på fasta fönster).
 10. Montagebleck: Monteringsbleck som fästs i karm (alternativ till förborrad karm).

Övriga fackuttryck

 • Livas: Uttrycket används oftast när nedre glaskanten för flera fönster ska sammanfalla i höjdled, till exempel när en fönsterdörr med en täckt nedre del (se under UFD ovan) och ett fönster placeras intill varandra. Exempel på skrivning – fönsterdörrens bröstning i position 1 ska livas med fönstret i position 2 (pos 1 livas med pos 2).
 • Karmyttermått: Fönstrets yttermått på bredden och höjden (fönstrets inbyggnadsmått).

 • Drev-/skummån: Spelet mellan fönstrets respektive ytterkanter (över, under, till vänster och till höger) och omgivande vägg/golv/tak där fönstret ska monteras.

U-värde

U-värdet anger fönstrets energiläckage per kvadratmeter (W/kvm). Vanligt förekommande värden i samband med upphandling av fönster är:

 • Glaskassettens U-värde.
 • Fönsterkarmens U-värde (anges sällan som separat värde).
 • Hela fönsterkonstruktionens U-värde. I Sverige används ett normfönster med ytterkarmmåttet 1,19x1,19 meter vid jämförelse mellan olika fönsterkonstruktioners U-värde (enligt Statens Provningsanstalts (SP) normer).

Nordic Windows kan leverera fönster med följande U-värde (hela fönsterkonstruktionen, normstorlek 1,19*1,19 m):

 • 1,4 W/kvm (5-kammarprofil med 2-glas energiglaskassett)
 • 1,1 W/kvm (5-kammarprofil med 3-glas energiglaskassett)
 • 0,85 W/kvm (6-kammarprofil med 3-glas energiglaskassett)

Förutsatt 2- eller 3-glas energiglaskassett har glaskassetten i dagens fönsterkonstruktioner lägre U-värde än fönsterkarmen, vilket innebär att när fönstrets storlek ökar minskar hela fönsterkonstruktionens U-värde - större glasyta ger lägre U-värde. Det omvända gäller vid minskande glasyta - mindre glasyta ger högre U-värde.