Aluminiumfönster - underhållsfritt och elegant

OBS: Den här sidan beskriver Nordic Windows sortiment av underhållsfria aluminiumfönster, Nordic Windows har slagits ihop med Arctic Windows. Läs mer här om Arctic Windows aluminiumfönster.

Våra aluminiumfönster är nyutvecklad design i kombination med underhållsfrihet, miljövänlighet och lågt energiläckage. Produkterna erbjuder bästa pris/prestanda på kort och lång sikt.

Leveranstiden är 4-6 veckor.

Aluminiumfönster för industri och bostäder

För inte så länge sedan användes aluminiumfönster bara i industribyggnader, köpcentra och vinterträdgårdar. Tack vare en stark teknologisk utveckling inom aluminiumkonstruktion möjliggörs användande av aluminiumfönster också i privata villor, radhus och kedjehus, lägenheter i bostadsrätts- och hyresrättsföreningar och officiella byggnader.

De största tillgångarna med aluminiumfönster är:

  • Hög termisk och akustisk isolering
  • De är underhållsfria
  • Mycket hög precision i konstruktionen
  • Dimensioner och form ändras inte över tiden
  • Hög mekanisk hållbarhet
  • Lång livslängd

Vi erbjuder aluminiumfönster och dörrar producerade med profiler från en av de ledande europeiska distributörerna av aluminiumsystem för byggnadsindustrin, ALUPROF Company.

Vårt huvudproduktområde består av MB-70 och MB-70HI-systemen.

MB-70 är ett modernt aluminiumsystem avsett för exteriöra, arkitektoniska byggelement som kräver hög termisk och akustisk isolering såsom olika typer av fönster, dörrar, vestibuler, skyltfönster och andra typer av spatiala strukturer. MB-70 systemet karakteriseras av mycket en mycket låg värme-transfererings-koefficient, U-värde, tack vare implementation av termiska bromsar och packning. Detta är högst signifikant i tider av krav på effektiv energihantering och bevarande av miljön.

MB-70HI är ett aluminium fönster- och dörrsystem med en termisk barriär. Konstruktionen baseras på det beprövade, välutvecklade och uppskattade MB-70 systemet. Den termiska isoleringsförmågan är vidareutvecklad och är märkbart högre jämfört med bassystemet. Förbättrad termisk isoleringsförmåga uppnås genom att placera speciella aluminiumprofiler med termiska bromsar i den centrala isoleringskammaren. Dessa reducerar värmetransfereringen, konvektionen genom kammaren och värmestrålning ut från kammaren.

Med de två systemen i grunden, kan våra aluminium-
fönster och dörrar också erbjudas i olika varianter beroende på tillämpningsområde. De kan anpassas för att uppfylla detaljerade krav relaterade till funktionalitet, estetik, termisk isolering, grad av inbrottsskydd, rökmotstånd och brandskydd. Utöver detta finns strukturer utan termisk isolering konstruerade för avskiljande väggar, lösningar baserat på former för optimal termisk isolering och speciallösningar för väggar med krav på maximalt brandskydd. Slutligen kompletteras utbudet med ett inglasat balkongsystem.